Phiên bản dùng cho xăng

Khối lượng tịnh: 0,9 g

Kích thước: 22x91cm

1 sản phẩm: 5 viên

Khuyến cáo sử dụng: 1 viên nén dành cho 4-6 lít xăng

Đã bán (760)
136,000
Thêm vào giỏ hàng

Phiên bản dùng cho xăng – dầu

Khối lượng tịnh: 0,9 g

Kích thước: 22x91cm

1 sản phẩm: 5 viên

Khuyến cáo sử dụng: 1 viên nén dành cho 4-6 lít xăng

Đã bán (761)
199,000
Thêm vào giỏ hàng

Phiên bản dùng cho xăng – mini

Khối lượng tịnh: 0,9 g

Kích thước: 22x91cm

1 sản phẩm: 5 viên

Khuyến cáo sử dụng: 1 viên nén dành cho 4-6 lít xăng

Đã bán (768)
89,000
Thêm vào giỏ hàng

Phiên bản đặc biệt

Khối lượng tịnh: 0,9 g

Kích thước: 22x91cm

1 sản phẩm: 5 viên

Khuyến cáo sử dụng: 1 viên nén dành cho 4-6 lít xăng

Đã bán (760)
230,000
Thêm vào giỏ hàng
error: Content is protected !!